thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 398.597 NGU
    Nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình /
DDC 398.597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngân
Nhan đề Nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình / Nguyễn Thị Ngân (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Sân Khấu , 2107
Mô tả vật lý 395 tr. : 22cm
Phụ chú Bao gồm Sumary và Mục lục
Thuật ngữ chủ đề Phong tục và tập quán dân tộc Chứt -Quảng Bình
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa di sản
Tên vùng địa lý Quảng Bình
Tác giả(bs) TT Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(1): 000042825
000 00763cam a2200217 a 4500
00116658
0021
00418540
00520171211085411.0
008171211s2107 vie
0091 0
020 |a9786049071300
039|a20171211000000|bphuongntt|y20171211000000|zphuongntt
040 |aHucfl
0410 |avie
0820 |a398.597 |bNGU
1000 |aNguyễn, Thị Ngân
24500|aNhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình / |cNguyễn Thị Ngân (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bNxb Sân Khấu , |c2107
300 |a395 tr. : |b22cm
500 |aBao gồm Sumary và Mục lục
650 0|aPhong tục và tập quán dân tộc Chứt |bQuảng Bình
650 0|bVăn hóa di sản
651 0|aQuảng Bình
7100 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(1): 000042825
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000042825 Kho Tiếng Việt 398.597 NGU Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào