thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 370 NGU
    An Investigation into the Use of English Multiple - Choice Tests at Grade 12 at Huong Vinh High School in Thua Thien Hue Province =
DDC 370
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngân
Nhan đề An Investigation into the Use of English Multiple - Choice Tests at Grade 12 at Huong Vinh High School in Thua Thien Hue Province = Tìm hiểu về cách sử dụng những bài kiểm tra trắc nghiệm chọn lựa môn tiếng anh lớp 12 trường cấp 3 Hương Vinh, Thừa Thiện Huế / Nguyễn Thị Ngân; Trần Quang Khải supervisor
Thông tin xuất bản Huế ;, 2011
Mô tả vật lý 62p. ; 30cm
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Khải ,
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000008250, 000011846
000 00883cam a2200193 a 4500
0015448
0024
0045750
00520160822155456.0
008120227s2011 eng
0091 0
039|a20160822000000|bthuytt|y20120227103800|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a370 |bNGU
1001 |aNguyễn, Thị Ngân
24503|aAn Investigation into the Use of English Multiple - Choice Tests at Grade 12 at Huong Vinh High School in Thua Thien Hue Province = |bTìm hiểu về cách sử dụng những bài kiểm tra trắc nghiệm chọn lựa môn tiếng anh lớp 12 trường cấp 3 Hương Vinh, Thừa Thiện Huế / |cNguyễn Thị Ngân; Trần Quang Khải supervisor
260 |aHuế ;, |c2011
300 |a62p. ; |c30cm
502 |aMA Thesis in education
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aTrần, Quang Khải , |esupervisor
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000008250, 000011846
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000008250 Kho Tiếng Anh 370 NGU Đọc tại chỗ 1
2 000011846 Kho Tiếng Anh 370 NGU Đọc tại chỗ 2