thông tin biểu ghi
DDC
Tác giả CN Andrich, David
Nhan đề A Course in Rasch Measurement Theory / David Andrich, Ida Marais
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản Springer Nature Singapore Pte Ltd. , 2019
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tiếng anh chuyên ngành
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119016
00210
00479E14187-722B-4F66-BB55-0C38E664248B
005202005261650
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9789811374968
039|a20200526164858|bthinlq|c20200520102141|dthuytt|y20200520102116|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |bAND
100 |aAndrich, David
245 |aA Course in Rasch Measurement Theory / |cDavid Andrich, Ida Marais
250 |a1st ed.
260 |bSpringer Nature Singapore Pte Ltd. , |c 2019
300 |atr. ; |ccm.
653 |aTiếng anh chuyên ngành
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachspringer/a course in rasch measurement theory_001thumbimage.jpg
890|c1