thông tin biểu ghi
DDC 418
Tác giả CN Lê, Phạm Hoài Hương
Nhan đề Giáo trình tư duy phản biện trong giảng dạy ngôn ngữ Tiếng anh = Critical thinking in English Teaching / Lê phạm Hoài Hương, Nguyễn Thị Thanh Bình, Võ Thị Liên Hương
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do TA_19832
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119832
00210
004AC236496-183F-4DB2-B5AD-992E9FC1B143
005202103031624
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210303162452|bhuongttt|c20210122164052|dthuytt|y20210121164731|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a418
100 |aLê, Phạm Hoài Hương
245 |aGiáo trình tư duy phản biện trong giảng dạy ngôn ngữ Tiếng anh = Critical thinking in English Teaching / |cLê phạm Hoài Hương, Nguyễn Thị Thanh Bình, Võ Thị Liên Hương
300 |atr. ; |ccm.
653 |aTA_19832
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1