thông tin biểu ghi
DDC 459.78
Nhan đề 이화 하국어 = Ewha Korean. 2. 2-1, English version / Ewha Han'gugŏ = Ewha Korean. 2. 2-1, English version / 김현진. 김현진, 이인경...
Thông tin xuất bản Seoul : Ewha Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2013
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Từ khóa tự do TH_19925
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119925
00210
0040CF1BAE6-8523-4352-8F20-FFD41AAB00F3
005202107260039
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9788973008858
039|a20210726144003|bhuongttt|c20210311161944|dhuongttt|y20210310084911|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a459.78|bEWH
245 |a이화 하국어 = Ewha Korean. 2. 2-1, English version / Ewha Han'gugŏ = Ewha Korean. 2. 2-1, English version / |c김현진. 김현진, 이인경...
260 |a Seoul : |bEwha Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'anbu, |c2013
300 |atr. ; |ccm.
653 |aKỹ năng tổng hợp
653|aTH_19925
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/19.2.2021/19925thumbimage.jpg
890|c1