thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Solo'rzano, Helen S.
Nhan đề NorthStar 3 : Listening and Speaking / Solo'rzano, Helen S., Jennifer P.L.Schmidt
Lần xuất bản 4rd ed
Thông tin xuất bản White Plains, NY : Pearson Education, 2015
Mô tả vật lý 234tr. : color ill. ; 30cm.
Tùng thư International edition - Not for sale in the U.S.A
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Spoken English -Listening English
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000043919, 000044022
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118239
0022
0046C25EA1C-BAC2-4E19-BBBC-8DEAD5B80D1D
005201901151007
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9780134049816
039|a20190115100722|bthuytt|c20190102103426|dthinlq|y20181221164001|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a428.24|bSOL
100 |aSolo'rzano, Helen S.
245 |aNorthStar 3 : |bListening and Speaking / |cSolo'rzano, Helen S., Jennifer P.L.Schmidt
250 |a4rd ed
260 |aWhite Plains, NY : |bPearson Education, |c2015
300 |a234tr. : |bcolor ill. ; |c30cm.|e4CD
490|aInternational edition - Not for sale in the U.S.A
504|aIncludes bibliographical references
650 |aEnglish language |xTextbooks for foreign speakers
650 |aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xSpoken English |xListening English
653 |aKỹ năng tổng hợp
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000043919, 000044022
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachgiaotrinh/northstar/northstarlistening&speaking_3thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000043919 Kho Tiếng Anh 428.24 PRE Mượn về nhà 1
2 000044022 Kho Tiếng Anh 428.24 PRE Mượn về nhà 2