thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Barton Laurie
Nhan đề NorthStar 3 : Reading & wirting / Laurie Barton, Carolyn Dupaquied
Lần xuất bản 4th ed
Thông tin xuất bản White Plains, NY : Pearson education, 2015
Mô tả vật lý viii, 209p : color ill. ; 26 cm
Tùng thư International edition - Not for sale in the U.S.A
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề Listening -Problems, exercises, etc -Writing
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Dupaquied, Carolyn
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000044008, 000044188
000 00877cam a2200253 a 4500
00118245
0022
004E08D3514-A639-45E3-BC1A-EF048576F6EF
005201901150945
008130919s2015 eng
0091 0
020 |a9780134049762
039|a20190115094522|bthuytt|c20190115091658|dthuytt|y20190115091214|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428.24 |bBAR
1000 |aBarton Laurie
24500|aNorthStar 3 : |bReading & wirting / |cLaurie Barton, Carolyn Dupaquied
250 |a4th ed
260 |aWhite Plains, NY : |bPearson education, |c2015
300 |aviii, 209p : |bcolor ill. ; |c26 cm
490|aInternational edition - Not for sale in the U.S.A
504 |aIncludes bibliographical references
650 0|aEnglish language |vTextbooks for foreign speakers
650 0|aListening |vProblems, exercises, etc |xWriting
653|aKỹ năng tổng hợp
700|aDupaquied, Carolyn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000044008, 000044188
890|a2|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000044008 Kho Tiếng Anh 428.24 BAR Mượn về nhà 1
2 000044188 Kho Tiếng Anh 428.24 BAR Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào