thông tin biểu ghi
DDC 370.973
Nhan đề Taking sides : Clashing views on controversial educational issues.
Lần xuất bản 10th ed.
Thông tin xuất bản Guilford, Conn. :McGraw Hill/Dushkin Pub. Group,c1999.
Mô tả vật lý xxi, 377 p. ;21 cm.
Phụ chú photocopied book.
Thuật ngữ chủ đề Education-United States.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Noll, James Wm.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000000731
000 00620cam a2200205 a 4500
00118248
0021
0041402
005201903061654
008091125sc199 eng
0091 0
020 |a0073031836
039|a20190306165343|bhuyntd|c20100618094259|dhuyntd|y20091125095819|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
08204|214|a370.973|bTAK
24500|aTaking sides :|bClashing views on controversial educational issues.
250 |a10th ed.
260 |aGuilford, Conn. :|bMcGraw Hill/Dushkin Pub. Group,|cc1999.
300 |axxi, 377 p. ;|c21 cm.
500 |aphotocopied book.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aEducation|xUnited States.
653|aPhương pháp giảng dạy
7001 |aNoll, James Wm.
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000000731
890|a1

Không có liên kết tài liệu số nào