thông tin biểu ghi
DDC 808.42
Tác giả CN Boardman, Cynthia A
Nhan đề Writing to communicate paragraphs and essays /. 2 / Cynthia A. Boardman, Jia Frydenberg
Lần xuất bản 3th ed.
Thông tin xuất bản New York : Longman , 2008
Mô tả vật lý xviip., 187 p. : ill. ; 28 cm
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Rhetoric
Thuật ngữ chủ đề English language -Textbooks for foreign speakers
Thuật ngữ chủ đề Academic writing -Problems, exercises, etc
Thuật ngữ chủ đề English language -Problems, exercises, etc -Paragraphs
Từ khóa tự do Viết 5 ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Viết 5 quốc tế học
Từ khóa tự do Viết 5 sư phạm Anh
Từ khóa tự do Viết 5 tiếng anh
Từ khóa tự do Viết 3 ngôn ngữ anh
Từ khóa tự do Viết 3 sư phạm anh
Từ khóa tự do Viết 3 tiếng anh
Từ khóa tự do Viết
Tác giả(bs) CN Frydenberg, Jia .
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(5): 000046072, 000046164, 000046206, 000046310, 000047196
000 01316cam a2200349 a 4500
00118306
0021
004A536E0E7-3E21-44CF-BFC0-158A20C5791E
005201906171529
008090428s2008 eng
0091 0
020 |a9780132351164
039|a20190617152938|bhuyntd|c20190614102042|dhuyntd|y20190614101617|zhuyntd
040 |aDLC |cDLC |dHUCFL
0410 |aeng
082|a808.42|bBOA
1001 |aBoardman, Cynthia A
24510|aWriting to communicate paragraphs and essays /. |n2 / |cCynthia A. Boardman, Jia Frydenberg
250 |a3th ed.
260 |aNew York : |bLongman , |c2008
300 |axviip., 187 p. : |bill. ; |c28 cm
650 0|aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xRhetoric
650 0|aEnglish language |vTextbooks for foreign speakers
650 0|aAcademic writing |vProblems, exercises, etc
650 0|aEnglish language |vProblems, exercises, etc |xParagraphs
653 |aViết 5 ngôn ngữ Anh
653 |aViết 5 quốc tế học
653 |aViết 5 sư phạm Anh
653 |aViết 5 tiếng anh
653 |aViết 3 ngôn ngữ anh
653 |aViết 3 sư phạm anh
653 |aViết 3 tiếng anh
653|aViết
7001 |aFrydenberg, Jia . |tYou're in charge
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(5): 000046072, 000046164, 000046206, 000046310, 000047196
890|a5|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046206 Kho Tiếng Anh 808.42 BOA Mượn về nhà 1
2 000046164 Kho Tiếng Anh 808.42 BOA Mượn về nhà 2
3 000046310 Kho Tiếng Anh 808.42 BOA Mượn về nhà 3
4 000047196 Kho Tiếng Anh 808.42 BOA Mượn về nhà 5
5 000046072 Kho Tiếng Anh 808.42 BOA Mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào