thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Falla, Tim
Nhan đề Solutions : Pre - Intermediate Student's book / Tim Falla, Paul A Davies
Lần xuất bản 2nd ed
Thông tin xuất bản NY , Oxford : OUP, 2012, 2017
Mô tả vật lý 133p : color ill. ; 28cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Quốc tế học
Từ khóa tự do Sư phạm Anh
Từ khóa tự do Đọc 2 ngôn ngữ anh
Từ khóa tự do Đọc 2 sư phạm anh
Từ khóa tự do Đọc 2 tiếng anh
Từ khóa tự do Nghe 2 ngôn ngữ anh
Từ khóa tự do Nghe 2 sư phạm anh
Từ khóa tự do Nghe 2 tiếng anh
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Tác giả(bs) CN Davies,Paul A
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(9): 000045092, 000045097, 000045144, 000046232, 000046360, 000046591, 000046752, 000046787, 000046835
000 00881cam a2200301 a 4500
00118309
0021
0046335E050-6B59-416C-9730-742CE5BFA148
005201906171512
008130916s2012 eng
0091 0
020 |a9780194552875
039|y20190617151202|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428 |bFAL
1000 |aFalla, Tim
24500|aSolutions : |bPre - Intermediate Student's book / |cTim Falla, Paul A Davies
250 |a2nd ed
260 |aNY , |aOxford : |bOUP, |c2012, 2017
300 |a133p : |bcolor ill. ; |c28cm
653 |aNgôn ngữ Anh
653 |aQuốc tế học
653 |aSư phạm Anh
653 |aĐọc 2 ngôn ngữ anh
653 |aĐọc 2 sư phạm anh
653 |aĐọc 2 tiếng anh
653 |aNghe 2 ngôn ngữ anh
653 |aNghe 2 sư phạm anh
653 |aNghe 2 tiếng anh
653|aKỹ năng tổng hợp
7000 |aDavies,Paul A
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(9): 000045092, 000045097, 000045144, 000046232, 000046360, 000046591, 000046752, 000046787, 000046835
890|a9|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000045092 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 1
2 000045097 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 2
3 000045144 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 3
4 000046752 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 4
5 000046360 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 5
6 000046787 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 6
7 000046835 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 7
8 000046232 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 8
9 000046591 Kho Tiếng Anh 428 FAL Mượn về nhà 9

Không có liên kết tài liệu số nào