thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 TON
    Vận dụng các giá trị lịch sử, văn hóa của hai di tích văn thánh, võ thánh ở Thừa thiên Huế vào dạy và học Việt nam học /
DDC 001.4
Tác giả CN Tôn, Thất Bảo Huy
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Vận dụng các giá trị lịch sử, văn hóa của hai di tích văn thánh, võ thánh ở Thừa thiên Huế vào dạy và học Việt nam học / Tôn Thất Bảo Huy, Trần Thị Xuân
Thông tin xuất bản Huế, 2017
Mô tả vật lý 64tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21387
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Xuân
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121387
0025
004F4E504B7-6336-449D-A97D-BF9260122E44
005202108102135
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20210810213559|bhuongttt|y20210727161047|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bTON
100 |aTôn, Thất Bảo Huy
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aVận dụng các giá trị lịch sử, văn hóa của hai di tích văn thánh, võ thánh ở Thừa thiên Huế vào dạy và học Việt nam học / |cTôn Thất Bảo Huy, Trần Thị Xuân
260 |aHuế, |c2017
300 |a64tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21387
700|aTrần, Thị Xuân|eHướng dẫn
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1