thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 PHA
    Tìm hiểu về nguồn tư liệu giảng dạy biên dịch ngành cử nhân Tiếng anh ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Phạm, Hòa Hiệp
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Tìm hiểu về nguồn tư liệu giảng dạy biên dịch ngành cử nhân Tiếng anh ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / Phạm Hòa Hiệp
Thông tin xuất bản Huế, 2016
Mô tả vật lý 32tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21390
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121390
0025
004F479B8E6-AA0A-488F-9A79-289BC5B7B919
005202108111635
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210811163504|bhuongttt|y20210727162003|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bPHA
100 |aPhạm, Hòa Hiệp
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aTìm hiểu về nguồn tư liệu giảng dạy biên dịch ngành cử nhân Tiếng anh ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế / |cPhạm Hòa Hiệp
260 |aHuế, |c2016
300 |a32tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21390
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1