thông tin biểu ghi
  • Báo cáo NCKH
  • 001.4 NGU
    Khó khăn và biện pháp khắc phục trong việc dịch các văn bản kinh tế đối ngoại đối với sinh viên năm 3, năm 4 khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn, Hương Giang
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Nhan đề Khó khăn và biện pháp khắc phục trong việc dịch các văn bản kinh tế đối ngoại đối với sinh viên năm 3, năm 4 khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế / Nguyễn Hương Giang
Thông tin xuất bản Huế, 2016
Mô tả vật lý 56tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do NCKH_21391
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121391
0025
004E2951CA9-AC88-498A-B6DB-C9453CA8405D
005202108111633
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210811163329|bhuongttt|y20210727162325|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a001.4|bNGU
100 |aNguyễn, Hương Giang
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
245 |aKhó khăn và biện pháp khắc phục trong việc dịch các văn bản kinh tế đối ngoại đối với sinh viên năm 3, năm 4 khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế / |cNguyễn Hương Giang
260 |aHuế, |c2016
300 |a56tr. ; |c28cm.
502 |aBáo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aNCKH_21391
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1