thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 495.7 HO-T
    Khảo sát ý kiến của sinh viên trình độ TOPIK trung - cao cấp của khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về phương án cải thiện kỹ năng nghe thông qua trang web /
DDC 495.7
Tác giả CN Hồ, Thị Tường Vy
Tác giả TT Trường Đại học ngoại ngữ Đại học Huế
Nhan đề Khảo sát ý kiến của sinh viên trình độ TOPIK trung - cao cấp của khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về phương án cải thiện kỹ năng nghe thông qua trang web / Hồ Thị Tường Vy; Lê Phương Anh
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế
Mô tả vật lý 25tr. ; 28cm.
Tác giả(bs) CN Lê, Anh Phương
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(1): 000053019
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119863
0023
0044A98EA49-D046-4FBC-A13E-EA1F9A043BB6
005202107161542
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210716154244|bthuytt|c20210324102622|dthuytt|y20210223151601|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.7|bHO-T
100 |aHồ, Thị Tường Vy
110 |aTrường Đại học ngoại ngữ Đại học Huế
245 |aKhảo sát ý kiến của sinh viên trình độ TOPIK trung - cao cấp của khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về phương án cải thiện kỹ năng nghe thông qua trang web / |cHồ Thị Tường Vy; Lê Phương Anh
260 |aHuế : |bĐại học Huế
300 |a25tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
700 |aLê, Anh Phương|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(1): 000053019
890|a1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053019 Kho Tiếng Hàn 495.7 HO-T Mượn về nhà 1