thông tin biểu ghi
DDC 495.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương Thanh
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế
Nhan đề Nguyễn Thị Phương Thanh / Nguyễn Thị Phương Thanh;
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2020
Mô tả vật lý 33tr. ; cm.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(1): 000053133
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119870
0023
004E1A2631D-8508-4DDD-AE01-C25BFBE5F9B0
005202107161543
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210716154347|bthuytt|y20210223161956|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a495.6|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Phương Thanh
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế
245 |aNguyễn Thị Phương Thanh / |cNguyễn Thị Phương Thanh;
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2020
300 |a33tr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(1): 000053133
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053133 Kho Tiếng Nhật 495.6 NGU Mượn về nhà 1