thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 418.0071 NGU
    INVESTIGATING THE USE OF ENGLISH CLUB IN ORAL SKILL DEVELOPMENT IN HUNG VUONG GIFTED HIGH SCHOOL IN GIA LAI PROVINCE /
DDC 418.0071
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Mỹ Hạnh
Tác giả TT Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề INVESTIGATING THE USE OF ENGLISH CLUB IN ORAL SKILL DEVELOPMENT IN HUNG VUONG GIFTED HIGH SCHOOL IN GIA LAI PROVINCE / Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Thanh Bình
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 57tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Bình
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053261
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119990
0024
004D597E38D-8FA2-4708-A2C7-089CD2E15FB9
005202103230956
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323095656|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a418.0071|bNGU
100 |aNguyễn, Hoàng Mỹ Hạnh
110 |aTrường Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aINVESTIGATING THE USE OF ENGLISH CLUB IN ORAL SKILL DEVELOPMENT IN HUNG VUONG GIFTED HIGH SCHOOL IN GIA LAI PROVINCE / |cNguyễn Hoàng Mỹ Hạnh; Nguyễn Thị Thanh Bình
260 |aHuế, |c2020
300 |a57tr. ; |c25cm.
502 |aMA Thesis in theory and methodology of english language teaching
653 |aPhương pháp giảng dạy
700 |aNguyễn, Thị Thanh Bình|cPh.D|eSupevisor
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053261
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053261 Kho Tiếng Anh 418.0071 NGU Đọc tại chỗ 1