thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 NGU
    Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng trong ngôn ngữ thư điện tử tiếng việt và tiếng nhật /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Kim Long
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng trong ngôn ngữ thư điện tử tiếng việt và tiếng nhật / Nguyễn Ngọc Kim Long; Nguyễn Thị Hương Trà
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 81tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hương Trà
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053141
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119999
0024
004F805BE76-10A8-4A48-A2D5-6B8A336A61A1
005202103231436
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210323143618|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a420|bNGU
100 |aNguyễn, Ngọc Kim Long
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aĐối chiếu đặc điểm ngữ dụng trong ngôn ngữ thư điện tử tiếng việt và tiếng nhật / |cNguyễn Ngọc Kim Long; Nguyễn Thị Hương Trà
260 |aHuế, |c2020
300 |a81tr. ; |c25cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
653 |aNgôn ngữ
700 |aNguyễn Thị Hương Trà|cTiến sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053141
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053141 Kho Tiếng Anh 420 NGU Đọc tại chỗ 1