thông tin biểu ghi
  • Luận văn
  • 420 NGU
    Đối chiếu từ chỉ địa danh du lịch tại Huế, Đà nẵn và Quảng nam trong tiếng việt và tiếng Pháp /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Đình Ngọc Trân
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Nhan đề Đối chiếu từ chỉ địa danh du lịch tại Huế, Đà nẵn và Quảng nam trong tiếng việt và tiếng Pháp / Nguyễn Đình Ngọc Trân; Nguyễn Thị Hương Huế
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 65tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hương Huế
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000053138
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120003
0024
0048DF878F3-B61A-48C8-A88E-E8DACE7FBBBE
005202103231512
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210323151227|bthuytt|c20210323150908|dthuytt|y20210323150305|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a420|bNGU
100 |aNguyễn, Đình Ngọc Trân
110 |aTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aĐối chiếu từ chỉ địa danh du lịch tại Huế, Đà nẵn và Quảng nam trong tiếng việt và tiếng Pháp / |cNguyễn Đình Ngọc Trân; Nguyễn Thị Hương Huế
260 |aHuế, |c2020
300 |a65tr. ; |c25cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
653 |aNgôn ngữ
700 |aNguyễn Thị Hương Huế|c Tiến sĩ|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000053138
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053138 Kho Tiếng Anh 420 NGU Đọc tại chỗ 1