thông tin biểu ghi
DDC 341.2
Tác giả CN Archer, Clive
Nhan đề International Organisations. / Clive Archer
Thông tin xuất bản Taylor & Francis Group, 2014. ©2001
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do TA_21438
Môn học Các tổ chức quốc tế
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121438
00210
00470D49B15-54BE-4105-8A80-60512E3F0B09
005202112301634
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a041524689X
039|a20211230163434|bhuongttt|c20211007105359|dtintntd|y20210806153555|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aEng
082 |a341.2|bARC
100 |aArcher, Clive
245 |aInternational Organisations. / |cClive Archer
260 |bTaylor & Francis Group, |c 2014. ©2001
300 |atr. ; |ccm.
653 |aVăn hóa
653|aTA_21438
690 |aCác tổ chức quốc tế
692 |aQuốc tế học
693|aQTH/PDF
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtienganh/thuy/6.8.2021/21438thumbimage.jpg
890|c1