thông tin biểu ghi
DDC 495.922
Tác giả CN Liêu, Thị Thanh Nhàn
Tác giả TT
Nhan đề Giáo trình Tiếng Việt trình độ A2 ( Dành cho người nước ngoài) / Liêu Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tiếng việt dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do TV_21462
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121462
00210
004172837B5-99A5-4F0C-A4C8-E6DD3086C685
005202112301029
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20211230102935|bhuongttt|c20211230102852|dhuongttt|y20210819151912|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a495.922|bLIE
100 |aLiêu, Thị Thanh Nhàn
110 |bTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
245 |aGiáo trình Tiếng Việt trình độ A2 ( Dành cho người nước ngoài) / |cLiêu Thị Thanh Nhàn
260 |aHuế, |c2020
300 |atr. ; |ccm.
653 |aTiếng việt dành cho người nước ngoài
653|aTV_21462
693|aVNH/PDF
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1