thông tin biểu ghi
DDC 398.597
Nhan đề Bài giảng môi trường và con người / Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 59tr. ; cm.
Từ khóa tự do TV_21533
Môn học Môi trường và con người
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121533
00210
0045649B1BF-B6BF-4C4B-844E-1EA3CBC494C4
005202112211137
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20211221113739|bhuongttt|c20211025150532|dhuongttt|y20210908102103|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |aVIE
082 |a398.597|bBAI
245 |aBài giảng môi trường và con người / |cKhoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
260 |c2016
300 |a59tr. ; |ccm.
653|aTV_21533
690 |aMôi trường và con người
693|aTA/pdf
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c1